1,067,286 unikalne wizyty
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Statut EuRegioKom

Ochrona danych osobowych

  Monitoring - klauzula informacyjna

Rada Programowa EuRegioKom

Sprawozdania

Nabór pracowników

Dyrektor Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku ogłasza nabór na stanowisko:

BIBLIOTEKARZ

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor EuRegioKom Pieńsk zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania w ramach realizacji projektu '1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta/1000 Jahre Oberlausitz - Menschen, Burgen, Städte':

Druk zdjęć na płytach PCV

Druk materiałów promocyjnych

Tłumaczenie pisemne tekstów tablic

Tłumaczenie symultaniczne

Projekt 1000 lat Górnych Łużyc


Projekt 1000 lat Górnych ŁużycKonkurs fotograficzny


Konkurs fotograficzny na Najpiękniejszy balkon/taras, ogródek przydomowy i działkę ogrodową

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Akcja Lato 2020


Akcja Lato 2020 w EuRegioKom Pieńsk

Regulamin Akcji Lato 2020

Plakat do pobrania

Kronika Wsi Pieńsk

KRONIKA WSI PIEŃSKInformacje o subskrypcji

Cudaki-Dziwaki - konkurs dla dzieci


CUDAKI-DZIWAKI

konkurs plastyczny dla dzieci

Regulamin konkursu

Oświadczenie dla uczestnika

Zajęcia stałe

HARMONOGRAM zajęć
W naszej okolicy

WYDARZENIA W NASZEJ OKOLICY

III Rajd Rowerowy Koło wkoło Gminy WęgliniecProjekt Łużyce

PROJEKT ŁUŻYCE 1945

Orszak Trzech Króli


ORSZAK 06.01.2020

GALERIA ZDJĘĆ 2020

strona www Orszaku

Nasze produkcjeStowarzyszenia
ZHP
Związek Emerytów i Rencistów
ZKRPiBWP koło w Pieńsku
Stowarzyszenie Diabetyków
Zespół Ludowy Lasowianie
Zespół Ludowy Żarki
Klub Emerytowanych Pracowników Oświaty Belfer
Partnerzy
Wspierają nas
Strona główna

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji EuRegioKom Pieńsk
Obchody 75 rocznicy Forsowania Nysy Łuzyckiej

75 ROCZNICA FORSOWANIA NYSY ŁUŻYCKIEJ

W dniu 16 kwietnia obchodziliśmy kolejną rocznicę krwawych walk Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w trakcie forsowania Nysy Łużyckiej przed 75-ciu laty.
W tym roku uroczyste obchody musiały zostać odwołane, jednak pamięć Bohaterów tamtych dni uczciliśmy złożeniem kwiatów pod pomnikami w Pieńsku i Zgorzelcu. Cześć Ich pamięci!


75 rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej

 

75 ROCZNICA FORSOWANIA NYSY ŁUŻYCKIEJ

PAMIĘTAJMY O ŻOŁNIERZACH 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO !

W związku z pandemią koronawirusa odwołane zostają oficjalne

uroczystości obchodów 75 rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej.

Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk

 

Baśnie i legendy o Pieńsku odcinek 2.

Dziś, w ramach prezentu wielkanocnego od EuRegioKom Pieńsk przedstawiamy 2. odcinek cyklu "Baśnie i legendy o Pieńsku", który zawiera wybrane opowiadania powstałe w ramach konkursu "Baśnie i mity o Pieńsku", przeprowadzonego w 2015 roku, przez nas zredagowane i wzbogacone ilustracjami. Elementami, jakie miały zostać zawarte w konkursowych tekstach były: fakty historyczne z przeszłości Pieńska, motyw pnia oraz postać bobra. Miłego odbioru!


Życzenia wielkanocne

Baśnie i legendy o Pieńsku

Zapraszamy na 1. odcinek cyklu "Baśnie i legendy o Pieńsku", który zawiera wybrane opowiadania powstałe w ramach konkursu "Baśnie i mity o Pieńsku", przeprowadzonego w 2015 roku, przez nas zredagowane i wzbogacone ilustracjami. Elementami, jakie miały zostać zawarte w konkursowych tekstach były: fakty historyczne z przeszłości Pieńska, motyw pnia oraz postać bobra. Miłego odbioru!


SZLAKIEM HISTORII GMINY PIEŃSK

SZLAKIEM HISTORII GMINY PIEŃSK

Kiedy odwiedzamy w trakcie urlopów, wycieczek, czy podróży krainy
i miasteczka mniej lub bardziej odległe, bogate w zabytki i ślady przeszłości
nachodzi nas refleksja – jak tu pięknie, jakie wspaniałe zabytki. Nasza Gmina jest
również bogata w zabytki, często niezwykle piękne, jednakże z niewiadomych
przyczyn zapomniane, pozostawione samym sobie bądź tak naprawdę potrzebujące
promocji.

 W najbliższych tygodniach prezentować będziemy informacje dotyczące
przeszłości naszej Małej Ojczyzny, ciekawostek historycznych z nią związanych
czy też lokalnych zabytków, tych znanych jak i na co dzień ukrytych przed
naszymi oczami.

 

POMNIKI
Zapraszamy zatem na wycieczkę szlakiem niemieckich pomników – przede
wszystkim tzw. "Denkmali", które jeszcze we wczesnych latach pięćdziesiątych
można było spotkać w każdej miejscowości naszej gminy. W tradycji wielu
społeczności obowiązkiem, czy niemal świętością było upamiętnienie członków
danej grupy czy mieszkańców rodzimej miejscowości poległych w czasie
konfliktów zbrojnych czy epidemii. Najczęstszym sposobem oddania czci
tragicznie zmarłym było ufundowanie kopców, kapliczek czy kamiennych
monumentów. W XIX i XX w. na ziemiach niemieckich, m.in. Na Górnych
Łużycach, przyjęło się wznoszenie tzw. "denkmali", często zawierających
nazwiska poległych za ojczyznę mężczyzn – ojców, mężów, braci, synów. Do dnia
dzisiejszego na terenie Gminy Pieńsk przetrwały nieliczne ślady po tych
zabytkach.

  zapraszamy do lektury

ZAMEK W PIEŃSKU SŁÓW KILKA

ilustr. 1

ZAMEK W PIEŃSKU

SŁÓW KILKA

         Niewątpliwymi symbolami Dolnego Śląska są liczne zamki, jak również ruiny dawnych książęcych czy rycerskich siedzib. Niegdyś potężne twierdze, dziś zaledwie nikłe cienie dawnej świetności, wciąż jeszcze działają silnie na wyobraźnię zwiedzających. Mało kto świadom jest tego, iż przed kilkuset laty większych i mniejszych rycerskich gniazd obronnych i dworzyszczy wznosiło się na dolnośląskiej i górnołużyckiej ziemi zdecydowanie więcej, a nieubłagany czas i ludzka ręka zmiotły je w proch. Często nawet zaginęła pamięć o danych obiektach i trudno byłoby uwierzyć, iż często niepozorne wzgórza, zagajniki czy nawet uprawne pola kryją historie niezwykłe, tajemnice zapomnianych i zaginionych zamczysk. Nie inaczej historia obeszła się z siedzibą Panów Pieńska (rodu von Pentzig lub Penzig) – górnołużyckiego rodu rycerskiego, którego włości w okresie świetności właścicieli nosiły nawet miano Państwa Pieńskiego.

 

W tym czasie Pentzigowie byli nawet w stanie wywierać wpływ na politykę regionu, czym narazili się na silną niechęć bogatych zgorzelczan oraz sprzymierzonych z nimi rajców Związku Sześciu Miast. Niewątpliwie narażając się na ewentualne zbrojne rozstrzygnięcia waśni, zmuszeni byli wznieść silną twierdzę, która to ochroniłaby ich przed szturmami. Dziś trudno w to uwierzyć, jednak w Pieńsku w II połowie XIII w. wzniesiono warowny dwór,  który oparł się wielu oblężeniom. Dopiero początek XVI wieku przyniósł jego zagładę. Nieliczne ślady murów i fundamentów, przez kolejne stulecia zanikały wraz z rozbudową osady, a ostatnie widoczne głazy stały się podwalinami hutniczych pieców.

                                                                                                                                           ilustr. 2


Ostatnimi dowodami na istnienie pieńskiego zamku były zapisy kronikarskie Christiana Knautha z 1758r.  a następnie Moritza Röslera – pieńskiego pastora – z roku 1864, którego relację poniżej zamieszczamy:

         "Pieński zamek powinien był zostać wzniesiony przez Leuthera von Pentzig ok. poł. XIII stulecia, ale prawdopodobnie istniał już wcześniej, gdyż słusznie przyjmuje się, że panowie von Pentzig posiadali swoją siedzibę w Pieńsku już wtedy, gdy Otton III, margrabia Brandenburgii, przekazał w 1250 r. wspomnianemu już Leutherowi puszczę. Stał on tam, gdzie teraz znajduje się zabudowa zarządcza i młyn. Z tego także powodu porośnięte drzewami wzniesienie za domem mieszkalnym zarządcy określane jest mianem Góry Zamkowej. Poza fragmentem wału obronnego i pogrążonych w ziemi fundamentów nic więcej o nim się nie zachowało. Dłużej niż przez trzy stulecia był on siedzibą szlacheckiego rodu panów von Pentzig. Z racji swojego znaczenia obronnego dla krainy posiadał stałą załogę, przy czym 4 mężczyzn co noc musiało trzymać wartę na jego murach. Nazywano ich holunkami, a termin ten rzekomo wywodzi się od serbołużyckiego słowa holank, co znaczy "człowiek lasu". Pierwotnie żołd załogi opłacany był przez władcę, później jednak właściciele utrzymywali zamek na własny koszt. Chociaż twierdza leżała na równinie i nie należała do zbyt dużych, to była umocniona i trudno dostępna, ponieważ z każdej strony otaczały ją woda i bagna. Zamek wielokrotnie był oblegany, jednakże zawsze bezskutecznie - w XIV w. przez wojska miśnieńskie, prawdopodobnie wtedy, kiedy Dolne Łużyce od 1355 do 1363 r. były dane w zastaw margrabiom miśnieńskim, ponownie zaś w XV w. przez husytów, którzy podczas straszliwej wojny husyckiej, prowadzonej w latach 1418-1436, wielokrotnie przemierzali Łużyce, plądrując, paląc i mordując. Po tym, jak w 1491 r. zamek w drodze zakupu stał się własnością miasta Zgorzelec, popadł w ruinę. Zgorzelecka rada miejska uznała utrzymywanie zamku w dobrym stanie technicznym oraz opłacanie jego załogi za wydatki zbyt kosztowne i dlatego zwróciła się do króla Czech Władysława z prośbą o zgodę na dokonanie rozbiórki zamku, którego mury i tak nie były w stanie wytrzymać ognia stosowanej coraz częściej broni palnej. Konieczność wyburzenia twierdzy uzasadniono obawą, że nocą zostanie ona zajęta przez działających na drogach rozbójników, co może zaszkodzić zarówno gościńcowi, jak i miastu. 31 sierpnia 1514 r. w Budzie zostało wydane pozwolenie. Niezwłocznie, gdyż już 13 października 1514 r. przystąpiono do wyburzania.  Z łatwością usunięto drewnianą zabudowę, ale mury z powodu swojej niezwykłej wytrzymałości stawiały wielki opór, dlatego też podkopano je i w ten sposób obalono, miejscowo używając także prochu. Fosę wypełniono gruzem i zrównano wszystko z poziomem ziemi.

                                                                                                                                               ilustr. 3


Zarys zamku

Zamek jest opisywany w następujący sposób. Na wejściu, przed twierdzą znajdowała się głęboka fosa (a) zasilana wodą z Nysy, dochodzącą do młyna. Fosa ta otaczała dziedziniec (b), na który można się było dostać mostem zwodzonym (c), a także cały zamek. Na dziedzińcu stały budynki mieszkalne służby (d), stajnie (e), stodoły (f) i szopy (g). Tuż za podwórzem stał pałac, który od dziedzińca ponownie oddzielała szeroka i głęboka fosa (h). Ponad nią leżał drugi most zwodzony (i), który co noc musiał być podnoszony. Wjazd zamykał dom bramny (k), który był tylko konstrukcji drewnianej i zawierał w sobie jedną izbę, spiżarnię i salę. Na dziedziniec zamkowy (l) można się było udać tylko przez most zwodzony i dom bramny. Po jego lewej stronie stał budynek na planie kwadratu (m) z wieloma izbami i pomieszczeniami zamieszkiwanymi przez właścicieli ziemskich. W dolnej izbie zwróconej w stronę dziedzińca znajdowała się ukryta komnata (n), w której dwie osoby mogły siedzieć wygodnie naprzeciw siebie. Wsparte na pionowych filarach wejście do tej komnaty umieszczone było w izbie. Na rogu pańskiego budynku mieszkalnego zaczynał się mur (o), przy którym stał kamienny budynek, dający piękny widok i wykorzystywany jako mieszkanie letnie. Do niego z kolei przylegała kamienna obszerna kuchnia (q). Po zewnętrznej stronie obwarowań stała masywna baszta (r) połączona z następną linią muru. Przy nim zlokalizowane były stajnie z umieszczonymi wyżej izbami i komórkami. Na narożniku muru stała silna wieża (u). Do niej przylegała dalsza część muru. Tenże ciągnął się w stronę wejścia, a na swoim krańcu, tuż nad fosą zamykała go kolejna solidna wieża. Za murem rozciągał się jeszcze rozległy obiekt z izbami i komórkami (x). Mur obronny był silny i gruby, posiadał strzelnice, a na górze chodnik umożliwiający poruszanie się dookoła obwarowań."

Źródło:

Moritz Rösler, "Chronik des Dorfes Penzig" (Kronika wsi Pieńsk), Görlitz 1864.

Tłumaczenie i opracowanie historyczne – dr Łukasz Tekiela , Lubań 2019.

W polskiej wersji zachowano formę zapisu z II poł. XIX w. Opis pozostałości zamku, jako że pochodzi z roku 1864, w chwili obecnej jest nieaktualny. Do dnia dzisiejszego nie zachowały się jakiekolwiek ślady twierdzy a pierwotna jej lokacja pozostaje niepotwierdzona.

Ilustracje:

  1. Gotthelf Herrmann, "Bilder aus Penzigs – Dergangenheit", Görlitz 1930,, grafika okładki;
  2. Tamże, s.17, na podstawie  Niederschlesischen Zeitung -1896;
  3. Moritz Rösler, "Chronik des Dorfes Penzig" (Kronika wsi Pieńsk), Görlitz 1864, s.17.

 

  wersja PDF do pobrania

 


Polecamy fim


Polecamy film, którego jesteśmy koproducentem. Od ubiegłego tygodnia dostępny już na Youtube. Lista podziękowań imiennych była dłuższa, jednak wymagania ramówki telewizyjnej zmusiły produkcję do pewnych limitów. Nie mniej jednak, dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jakikolwiek sposób w powstanie filmu. Zapraszamy do oglądania:


Zarządzenie Burmistrza nr 31 z dnia 12 marca 2020 r.
ZARZĄDZENIE DYREKTORA EUREGIOKOM PIEŃSK

ZARZĄDZENIE DYREKTORA EUREGIOKOM PIEŃSK z dnia 12.03.2020

Koronawirus: Zawieszenie działalności instytucji kultury

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącym podjęcia zdecydowanych kroków mających na celu ograniczenie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2, wszelkie spotkania, zajęcia czy warsztaty organizowane w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku oraz wypożyczenia i zwroty w bibliotece miejskiej zostają od dnia 12.03.2020r. zawieszone do odwołania!!!

Zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA EUREGIOKOM PIEŃSK

z dnia 12.03.2020

galeria zdjęć

GALERIA ZDJĘĆ

Biblioteka

Biblioteka EuRegioKom

Wystawy

Wystawy zorganizowane przez EuRegioKom

Pieńsk dla NiepodległejPieńsk dla Niepodległej 1918-2018
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
FACEBOOK