1,050,611 unikalne wizyty
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Statut EuRegioKom

Ochrona danych osobowych

  Monitoring - klauzula informacyjna

Rada Programowa EuRegioKom

Sprawozdania

Zajęcia stałe

HARMONOGRAM zajęć
Akcja Lato 2020


Akcja Lato 2020 w EuRegioKom Pieńsk

Regulamin Akcji Lato 2020

Plakat do pobrania

Konkurs fotograficzny


Konkurs fotograficzny na Najpiękniejszy balkon/taras, ogródek przydomowy i działkę ogrodową

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

W naszej okolicy

WYDARZENIA W NASZEJ OKOLICY

III Rajd Rowerowy Koło wkoło Gminy WęgliniecCudaki-Dziwaki - konkurs dla dzieci


CUDAKI-DZIWAKI

konkurs plastyczny dla dzieci

Regulamin konkursu

Oświadczenie dla uczestnika

Projekt 1000 lat Górnych Łużyc


Projekt 1000 lat Górnych ŁużycKronika Wsi Pieńsk

KRONIKA WSI PIEŃSKInformacje o subskrypcji

Ferie zimowe '2020

PLAN FERII ZIMOWYCH 2020

Regulamin ferii w EuRegioKom

Projekt Łużyce

PROJEKT ŁUŻYCE 1945

Orszak Trzech Króli


ORSZAK 06.01.2020

GALERIA ZDJĘĆ 2020

strona www Orszaku

Nasze produkcjeStowarzyszenia
ZHP
Związek Emerytów i Rencistów
ZKRPiBWP koło w Pieńsku
Stowarzyszenie Diabetyków
Zespół Ludowy Lasowianie
Zespół Ludowy Żarki
Klub Emerytowanych Pracowników Oświaty Belfer
Partnerzy
Wspierają nas
Strona główna

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji EuRegioKom Pieńsk
Akcja Lato 2020 zapisy!

 

 Regulamin Akcji Lato 2020

Plakat pdf do pobrania Akcja Lato 2020


 

Zarządzeniem nr 12/2020 Dyrektora EuRegioKom w sprawie wprowadzenia procedur  

 mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID –19 w EuRegioKom Pieńsk.

Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu

Konkurs plastyczny dla dzieci "CUDAKI - DZIWAKI" rozdanie nagród

Konkurs plastyczny "Cudaki - Dziwaki" został rozstrzygnięty!!!

Nagrody rozdane! Dziękujęmy za udział.


Konkurs fotograficzny EuRegioKom Pieńsk na "Najpiękniejszy balkon/taras. ogródek przydomowy,działkę ogrodową"

EuRegioKom Pieńsk ogłasza konkurs fotograficzny

na "Najpiękniejszy balkon/taras, ogródek przydomowy,działkę ogrodową"

dla mieszkańców gminy Pieńsk

regulamin konkursu

formularz zgłoszeniowy


Godziny otwarcia Biblioteki EuRegioKom Pieńsk

Rozpoczęto badania wczesnośredniowiecznych grodzisk na Górnych Łużycach

Rozpoczęto badania wczesnośredniowiecznych grodzisk na Górnych Łużycach

Zawidów, Sulików i Białogórze – stanowiska w tych miejscowościach zostały wytypowane do przebadania w ramach międzynarodowego projektu edukacyjno-badawczego „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”. Po długim okresie przygotowań w końcu nadszedł czas prac terenowych.

Górne Łużyce to kraina geograficzna położona po obu stronach Nysy Łużyckiej. Szczególnie ważne pod względem historycznym wydarzenia, jak Pokój w Budziszynie (1018 r.), czy założenie Związku Sześciu Miast (1346 r.), są głęboko zakorzenione w pamięci mieszkańców tego regionu.

Historyczne początki Górnych Łużyc sięgają X wieku. Zachowane w ziemi świadectwa tej długiej wspólnej historii zostały jednak z czasem wyparte ze świadomości żyjących tu ludzi. Celem projektu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zabytki archeologiczne saksońsko-polskiego pogranicza oraz umożliwienie głębszego poznania wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Grodzisko w Sulikowie

Badania w polskiej części Górnych Łużyc

Po polskiej stronie Górnych Łużyc wczesne średniowiecze jest jednym ze słabiej poznanych okresów w dziejach tego regionu i nim właśnie interesują się badacze z Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W X – XI wieku dzisiejsze Górne Łużyce nazywano Milskiem – od nazwy hipotetycznego, zachodniosłowiańskiego plemienia Milczan. Ich kultura i dzieje stały się jednym z fundamentów, z którego na przestrzeni kolejnych stuleci powstały Górne Łużyce.

Oprócz kwerend archiwalnych i analiz szkieletów ludzkich odkrytych dawniej na górnołużyckich cmentarzyskach, wrocławscy archeolodzy i antropolodzy zajmą się przebadaniem paru stanowisk archeologicznych. Będą to grodziska w Zawidowie, Sulikowie i Białogórzu, a także cmentarzysko kurhanowe w Białogórzu. Wszystkie z tych miejsc odkryto jeszcze przed II wojną światową, przy czym tylko te w Białogórzu przebadano dokładniej w latach 70-tych XX wieku. Niestety wyniki nie zostały nigdy zebrane i opublikowane, nie wspominając o tym, że nie dysponowano wówczas takimi możliwościami jak teraz. LiDAR, metody geofizyczne, skaning 3D, datowanie radiowęglowe – są dziś powszechnie używane i pozwalają na dokonanie bardziej wszechstronnych i wiarygodnych ustaleń.

Badacze wykonali już pierwszy etap działań, który zawsze powinien poprzedzać wszelkie prace terenowe. Zebrano dane na temat wszystkich znanych stanowisk datowanych na wczesne średniowiecze oraz punktów wyznaczonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski, pozyskano próbki materiału kostnego ze szkieletów znajdujących się w magazynach muzealnych, wykonano Numeryczne Modele Terenu, a tam gdzie było to możliwe dotarto do dokumentacji ze starych badań i odkrytych wówczas zabytków.

Grodzisko w Zawidowie

Czas ruszyć w teren

Prace dopiero rozpoczęto, więc na temat samych wykopalisk nie jesteśmy jeszcze w stanie napisać zbyt dużo. Na pierwszy ogień poszło grodzisko w Zawidowie, gdzie wyznaczono dwa małe sondaże. Główny cel? Dotarcie do drewnianych konstrukcji wałów i pobranie próbek, które umożliwią określenie chronologii bezwzględnej, czyli w miarę dokładnego momentu ich budowy. Czy będzie to IX wiek, jak do tej pory głosili to wcześniejsi badacze? Zobaczymy!

Trzeba wspomnieć w tym miejscu, że prowadzenie wszelkich działań jest właściwie bezproblemowe dzięki ogromnej przychylności ze strony Lasów Państwowych i poszczególnych z Nadleśnictw. Współpraca z Nadleśnictwem Pieńsk i Ruszów to sama przyjemność.

Prawdziwie interdyscyplinarne badania wymagają jednak o wiele szerzej zakrojonych działań niż kopanie, wydobywanie zabytków, wertowanie dokumentów i mierzenie kości. Badania geofizyczne z wykorzystaniem magnetometru i sondy elektrooporowej w Zawidowie i Sulikowie już zostały zakończone. W Białogórzu ekipa z Fundacji Archeolodzy.org jeszcze działa, i z tymi stanowiskami wiążą oni największe nadzieje. Zobaczymy co z tego wyjdzie! W niedalekiej przyszłości zaplanowano również analizy archeobotaniczne, archeozoologiczne i geomorfologiczne.

Badacze zapewniają, że o najważniejszych odkryciach Czytelnicy Archeologii Żywej dowiedzą się pierwsi, a czy do takich dojdzie? Pozostaje tylko trzymać kciuki!

O projekcie

Projekt „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu jest Krajowy Urząd Saksonii ds. Archeologii w Dreźnie, z którego strony pracami projektowymi kieruje dr Joanna Wojnicz. Pozostali partnerzy projektu to:

Zachęcamy wszystkich do obserwowania profilów Facebook i Instagram projektu.

 

źródło: https://archeologia.com.pl

III Rajd Rowerowy „Koło wkoło Gminy Węgliniec” - Węgliniec Bike Challenge 2020 r.

III Rajd Rowerowy „Koło wkoło Gminy Węgliniec”

- Węgliniec Bike Challenge 2020 r.

REGULAMIN RAJDU

    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu i Stowarzyszanie Miłośników Ziemi Węglinieckiej zaprasza na III Rajd Rowerowy „Koło wkoło Gminy Węgliniec” - Węgliniec Bike Challenge 2020 r.

W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa nasz rajd rowerowy zostanie przeprowadzony w innej formie, tak, aby nie stwarzać zagrożenia epidemicznego.

Aby wziąć udział w rajdzie należy spełnić poniższe warunki:

I. Przejechać min. 100km zwiedzając następujące punkty w Gminie Węgliniec i nie tylko:

1. Węglinieckie Centrum Kultury (start i meta rajdu ).

2. Ostoja turystyczno-przyrodnicza ASUAN.

3. Kuźniczy most pod Ołobokiem

4. Staw Wolnostary.

5. Cmentarz w Nowoszowie (nieistniejąca miejscowość w okolicach miejscowości Poświętne)

6. Przystanek Kościelna Wieś.

7. Wiata przy jeziorkach na trasie nr 7 SigleTrack Ruszów.

8. Dom Kultury w Ruszowie.

9. Wieża widokowa Nadleśnictwa Ruszów przy potoku Gumnica

10. Miejsce odpoczynku w Polanie.

11. Dom Kultury w Jagodzinie.

12. Dom Kultury w Starym Węglińcu.

13. Wielka Gwiazda (skrzyżowanie w Nadleśnictwie Pieńsk).

14. Kamieniołom „Skałki” przy stawie Krusza nadleśnictwo Pieńsk.

15. Zielonka centrum pomnik ofiar wypadku w kopalni „Kaławsk”.

16. Dom Kultury w Czerwonej Wodzie.

18. Węglinieckie Centrum Kultury w Węglińcu (meta).

II. Punkty należy pokonywać w kolejności wymienionej jak wyżej.

III. Trasę należy pokonać w ciągu jednego dnia, w terminie od 20 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Dopuszcza się wykonanie zadania w ciągu 2 dni pod warunkiem zachowania kolejności punktów.

IV. Trasę można pokonać w grupach, jednakże trzeba pamiętać, że każda z osób w grupie musi spełnić wszystkie warunki rajdu.

V. Zapisać przejechana trasę rajdu w postaci cyfrowej śladu GPS np. ślad Traseomap, Endomondo, Strava, itp.

VI. Udokumentować w formie zdjęć swoja obecność na ww. punktach kontrolnych.

VII. Wpłacić na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu dobrowolnej kwoty (min. 10zł) z dopiskiem WBC 2020r. + imię i nazwisko uczestnika.

nr konta 51 8382 0001 2618 1871 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

UWAGA! Wpłaty można również dokonać gotówką w Węglinieckim Centrum Kultury w godz. 10.00 – 14.00 lub Bibliotece Publicznej w Węglińcu w godz. 11.00 – 16.00

VIII. Przesłać podając imię i nazwisko uczestnika.

- potwierdzenie przejechania trasy rajdu (ślad GPS lub czytelny screen z ekranu aplikacji)

- potwierdzenie wpłaty

- zdjęcia z obecności na punktach kontrolnych sztuk 18 w formacie jpg. nie większe niż 1Mb na maila:

dyr.mgok.wegliniec@gmail.com lub wck_wegliniec@wp.pl

w terminie do 30.09.2020r.

INFORMACJE DODATKOWE

    MGOK i SMZW, w terminie do 15 października 2020 r., jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju na to pozwoli, zorganizują piknik dla uczestników rajdu, podczas którego m.in. zostaną wręczone pamiątkowe znaczki oraz tradycyjnie dyplomy i nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny pod nr Bogdan Walczak 603 569 994 lub Krzysztof Polewski tel. 692 514 310

 

KLAUZULA RODO

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu z siedzibą przy Placu Wolności 1, 59-940 Węgliniec,jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane tylko w celachzwiązanych z prowadzoną korespondencją związaną z powyższym wydarzeniem, bądź w innych celach tylko po uprzednio wyrażonej zgodzie.Cała treść obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie internetowej po adresem: https://mbm.edu.pl/ ".

 

KLAUZULA DODTYCZĄCA WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

Uczestnictwo w rajdzie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na bezpłatną publikację wizerunku uczestnika i wykorzystanie zdjęć do celów promocyjnych MGOK, SMZW i Gminy Węgliniec.


Mapa przykładowej trasy:

źródło: www.wegliniec.pl

"Szynk w Dolinie" - przygotowania do ekranizacji

Od kilku tygodni trwają przygotowania do ekranizacji krwawej historii karczmy "Szynk w dolinie", która rozegrała się na pograniczu Pieńska i Lasowa. Dziś kolejna porcja zdjęć makiet zabudowań średniowiecznego Pieńska, które zostaną użyte do budowy wielkoformatowej dioramy na potrzeby filmowej scenografii. Tym razem kościół z cmentarzem, kuźnia oraz zgliszcza chaty. Pan Sławek dniem i nocą walczył z drobną materią, w międzyczasie tworząc ilustracje do kolejnych "Legend o Pieńsku". Wkrótce kolejne elementy architektury.

Miłego oglądania! 

 GALERIA ZDJĘĆ

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 Dyrektora EuRegioKom Pieńsk

ZARZĄDZENIE nr 13/2020

Dyrektora EuRegioKom Pieńsk

w sprawie działalności EuRegioKom Pieńsk w okresie zagrożenia epidemicznego COVID - 19

 


ZARZĄDZENIE NR 12/2020 Dyrektora EuRegioKom Pieńsk


ZARZĄDZENIE NR 12/2020

z dnia 15czerwca 2020r.

Dyrektora Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku


Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu

7 odcinek cyklu "Baśnie i legendy o Pieńsku"

 

Serdecznie zapraszamy na 7 odcinek cyklu "Baśnie i legendy o Pieńsku".

Cykl zawiera wybrane opowiadania powstałe w ramach konkursu "Baśnie i mity o Pieńsku", przeprowadzonego w 2015 roku, przez nas zredagowane i wzbogacone ilustracjami. Elementami, jakie miały zostać zawarte w konkursowych tekstach były: fakty historyczne z przeszłości Pieńska, motyw pnia oraz postać bobra.

Życzymy miłego odbioru!

 Konkurs plastyczny dla dzieci "CUDAKI - DZIWAKI"

 

galeria zdjęć

GALERIA ZDJĘĆ

Biblioteka

Biblioteka EuRegioKom

Wystawy

Wystawy zorganizowane przez EuRegioKom

Pieńsk dla NiepodległejPieńsk dla Niepodległej 1918-2018
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
FACEBOOK