961,218 unikalne wizyty
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Statut EuRegioKom

Ochrona danych osobowych

  Monitoring - klauzula informacyjna

Rada Programowa EuRegioKom

Sprawozdania

Zajęcia stałe

HARMONOGRAM zajęć
Ferie zimowe '2020

PLAN FERII ZIMOWYCH 2020

Regulamin ferii w EuRegioKom

Projekt 1000 lat Górnych Łużyc


Projekt 1000 lat Górnych ŁużycKronika Wsi Pieńsk

KRONIKA WSI PIEŃSKInformacje o subskrypcji

Projekt Łużyce

PROJEKT ŁUŻYCE 1945

Orszak Trzech Króli


ORSZAK 06.01.2020

GALERIA ZDJĘĆ 2020

strona www Orszaku

Nasze produkcjeStowarzyszenia
ZHP
Związek Emerytów i Rencistów
ZKRPiBWP koło w Pieńsku
Stowarzyszenie Diabetyków
Zespół Ludowy Lasowianie
Zespół Ludowy Żarki
Klub Emerytowanych Pracowników Oświaty Belfer
Partnerzy
Wspierają nas
Strona główna

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji EuRegioKom Pieńsk
ZAMEK W PIEŃSKU SŁÓW KILKA

ilustr. 1

ZAMEK W PIEŃSKU

SŁÓW KILKA

         Niewątpliwymi symbolami Dolnego Śląska są liczne zamki, jak również ruiny dawnych książęcych czy rycerskich siedzib. Niegdyś potężne twierdze, dziś zaledwie nikłe cienie dawnej świetności, wciąż jeszcze działają silnie na wyobraźnię zwiedzających. Mało kto świadom jest tego, iż przed kilkuset laty większych i mniejszych rycerskich gniazd obronnych i dworzyszczy wznosiło się na dolnośląskiej i górnołużyckiej ziemi zdecydowanie więcej, a nieubłagany czas i ludzka ręka zmiotły je w proch. Często nawet zaginęła pamięć o danych obiektach i trudno byłoby uwierzyć, iż często niepozorne wzgórza, zagajniki czy nawet uprawne pola kryją historie niezwykłe, tajemnice zapomnianych i zaginionych zamczysk. Nie inaczej historia obeszła się z siedzibą Panów Pieńska (rodu von Pentzig lub Penzig) – górnołużyckiego rodu rycerskiego, którego włości w okresie świetności właścicieli nosiły nawet miano Państwa Pieńskiego.

 

W tym czasie Pentzigowie byli nawet w stanie wywierać wpływ na politykę regionu, czym narazili się na silną niechęć bogatych zgorzelczan oraz sprzymierzonych z nimi rajców Związku Sześciu Miast. Niewątpliwie narażając się na ewentualne zbrojne rozstrzygnięcia waśni, zmuszeni byli wznieść silną twierdzę, która to ochroniłaby ich przed szturmami. Dziś trudno w to uwierzyć, jednak w Pieńsku w II połowie XIII w. wzniesiono warowny dwór,  który oparł się wielu oblężeniom. Dopiero początek XVI wieku przyniósł jego zagładę. Nieliczne ślady murów i fundamentów, przez kolejne stulecia zanikały wraz z rozbudową osady, a ostatnie widoczne głazy stały się podwalinami hutniczych pieców.

                                                                                                                                           ilustr. 2


Ostatnimi dowodami na istnienie pieńskiego zamku były zapisy kronikarskie Christiana Knautha z 1758r.  a następnie Moritza Röslera – pieńskiego pastora – z roku 1864, którego relację poniżej zamieszczamy:

         "Pieński zamek powinien był zostać wzniesiony przez Leuthera von Pentzig ok. poł. XIII stulecia, ale prawdopodobnie istniał już wcześniej, gdyż słusznie przyjmuje się, że panowie von Pentzig posiadali swoją siedzibę w Pieńsku już wtedy, gdy Otton III, margrabia Brandenburgii, przekazał w 1250 r. wspomnianemu już Leutherowi puszczę. Stał on tam, gdzie teraz znajduje się zabudowa zarządcza i młyn. Z tego także powodu porośnięte drzewami wzniesienie za domem mieszkalnym zarządcy określane jest mianem Góry Zamkowej. Poza fragmentem wału obronnego i pogrążonych w ziemi fundamentów nic więcej o nim się nie zachowało. Dłużej niż przez trzy stulecia był on siedzibą szlacheckiego rodu panów von Pentzig. Z racji swojego znaczenia obronnego dla krainy posiadał stałą załogę, przy czym 4 mężczyzn co noc musiało trzymać wartę na jego murach. Nazywano ich holunkami, a termin ten rzekomo wywodzi się od serbołużyckiego słowa holank, co znaczy "człowiek lasu". Pierwotnie żołd załogi opłacany był przez władcę, później jednak właściciele utrzymywali zamek na własny koszt. Chociaż twierdza leżała na równinie i nie należała do zbyt dużych, to była umocniona i trudno dostępna, ponieważ z każdej strony otaczały ją woda i bagna. Zamek wielokrotnie był oblegany, jednakże zawsze bezskutecznie - w XIV w. przez wojska miśnieńskie, prawdopodobnie wtedy, kiedy Dolne Łużyce od 1355 do 1363 r. były dane w zastaw margrabiom miśnieńskim, ponownie zaś w XV w. przez husytów, którzy podczas straszliwej wojny husyckiej, prowadzonej w latach 1418-1436, wielokrotnie przemierzali Łużyce, plądrując, paląc i mordując. Po tym, jak w 1491 r. zamek w drodze zakupu stał się własnością miasta Zgorzelec, popadł w ruinę. Zgorzelecka rada miejska uznała utrzymywanie zamku w dobrym stanie technicznym oraz opłacanie jego załogi za wydatki zbyt kosztowne i dlatego zwróciła się do króla Czech Władysława z prośbą o zgodę na dokonanie rozbiórki zamku, którego mury i tak nie były w stanie wytrzymać ognia stosowanej coraz częściej broni palnej. Konieczność wyburzenia twierdzy uzasadniono obawą, że nocą zostanie ona zajęta przez działających na drogach rozbójników, co może zaszkodzić zarówno gościńcowi, jak i miastu. 31 sierpnia 1514 r. w Budzie zostało wydane pozwolenie. Niezwłocznie, gdyż już 13 października 1514 r. przystąpiono do wyburzania.  Z łatwością usunięto drewnianą zabudowę, ale mury z powodu swojej niezwykłej wytrzymałości stawiały wielki opór, dlatego też podkopano je i w ten sposób obalono, miejscowo używając także prochu. Fosę wypełniono gruzem i zrównano wszystko z poziomem ziemi.

                                                                                                                                               ilustr. 3


Zarys zamku

Zamek jest opisywany w następujący sposób. Na wejściu, przed twierdzą znajdowała się głęboka fosa (a) zasilana wodą z Nysy, dochodzącą do młyna. Fosa ta otaczała dziedziniec (b), na który można się było dostać mostem zwodzonym (c), a także cały zamek. Na dziedzińcu stały budynki mieszkalne służby (d), stajnie (e), stodoły (f) i szopy (g). Tuż za podwórzem stał pałac, który od dziedzińca ponownie oddzielała szeroka i głęboka fosa (h). Ponad nią leżał drugi most zwodzony (i), który co noc musiał być podnoszony. Wjazd zamykał dom bramny (k), który był tylko konstrukcji drewnianej i zawierał w sobie jedną izbę, spiżarnię i salę. Na dziedziniec zamkowy (l) można się było udać tylko przez most zwodzony i dom bramny. Po jego lewej stronie stał budynek na planie kwadratu (m) z wieloma izbami i pomieszczeniami zamieszkiwanymi przez właścicieli ziemskich. W dolnej izbie zwróconej w stronę dziedzińca znajdowała się ukryta komnata (n), w której dwie osoby mogły siedzieć wygodnie naprzeciw siebie. Wsparte na pionowych filarach wejście do tej komnaty umieszczone było w izbie. Na rogu pańskiego budynku mieszkalnego zaczynał się mur (o), przy którym stał kamienny budynek, dający piękny widok i wykorzystywany jako mieszkanie letnie. Do niego z kolei przylegała kamienna obszerna kuchnia (q). Po zewnętrznej stronie obwarowań stała masywna baszta (r) połączona z następną linią muru. Przy nim zlokalizowane były stajnie z umieszczonymi wyżej izbami i komórkami. Na narożniku muru stała silna wieża (u). Do niej przylegała dalsza część muru. Tenże ciągnął się w stronę wejścia, a na swoim krańcu, tuż nad fosą zamykała go kolejna solidna wieża. Za murem rozciągał się jeszcze rozległy obiekt z izbami i komórkami (x). Mur obronny był silny i gruby, posiadał strzelnice, a na górze chodnik umożliwiający poruszanie się dookoła obwarowań."

Źródło:

Moritz Rösler, "Chronik des Dorfes Penzig" (Kronika wsi Pieńsk), Görlitz 1864.

Tłumaczenie i opracowanie historyczne – dr Łukasz Tekiela , Lubań 2019.

W polskiej wersji zachowano formę zapisu z II poł. XIX w. Opis pozostałości zamku, jako że pochodzi z roku 1864, w chwili obecnej jest nieaktualny. Do dnia dzisiejszego nie zachowały się jakiekolwiek ślady twierdzy a pierwotna jej lokacja pozostaje niepotwierdzona.

Ilustracje:

  1. Gotthelf Herrmann, "Bilder aus Penzigs – Dergangenheit", Görlitz 1930,, grafika okładki;
  2. Tamże, s.17, na podstawie  Niederschlesischen Zeitung -1896;
  3. Moritz Rösler, "Chronik des Dorfes Penzig" (Kronika wsi Pieńsk), Görlitz 1864, s.17.

 

  wersja PDF do pobrania

 


Polecamy fim


Polecamy film, którego jesteśmy koproducentem. Od ubiegłego tygodnia dostępny już na Youtube. Lista podziękowań imiennych była dłuższa, jednak wymagania ramówki telewizyjnej zmusiły produkcję do pewnych limitów. Nie mniej jednak, dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jakikolwiek sposób w powstanie filmu. Zapraszamy do oglądania:


Zarządzenie Burmistrza nr 31 z dnia 12 marca 2020 r.
ZARZĄDZENIE DYREKTORA EUREGIOKOM PIEŃSK

ZARZĄDZENIE DYREKTORA EUREGIOKOM PIEŃSK z dnia 12.03.2020

Koronawirus: Zawieszenie działalności instytucji kultury

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącym podjęcia zdecydowanych kroków mających na celu ograniczenie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2, wszelkie spotkania, zajęcia czy warsztaty organizowane w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku oraz wypożyczenia i zwroty w bibliotece miejskiej zostają od dnia 12.03.2020r. zawieszone do odwołania!!!

Zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA EUREGIOKOM PIEŃSK

z dnia 12.03.2020

Dzień kobiet w EuRegioKom Pieńsk -relacja
DZIEŃ KOBIET W EUREGIOKOM PIEŃSK

W minioną sobotę w sali widowiskowej EuRegioKom Pieńsk zaprezentowany został program kabaretowy "Życie Kobiety" przygotowany i odegrany przez grupę Panów z Pieńska. To już szósty raz, kiedy to w niekonwencjonalny sposób obchodziliśmy w Pieńsku Dzień Kobiet rozbawiając do łez rzesze przybyłych Pań. Niemal 300 widzów - to świadczy o popularności corocznych występów. Autorzy programu dziękują za wsparcie pracownikom Centrum Kultury: Pani Ani za obsługę techniczną, Panu Sławkowi za scenografię, Paniom: Wiolecie i Małgorzacie za pomoc organizacyjną. Dziękujemy Państwu Szczerba za rejestrację spektaklu, Pani Joannie Gal za specjalne podziękowania dla artystów oraz Strażakom OSP Pieńsk i Panu Ługowskiemu za zapewnienie Paniom bezpieczeństwa w trakcie imprezy. To były niesamowite przeżycia, dziękujemy Drogie Panie że byłyście z nami!!!

Dzień Kobiet w EuRegioKom Pieńsk

Koncert z okazji 250. rocznicy urodzin Ludwika van Beethovena

Koncert z okazji 250. rocznicy urodzin Ludwika van Beethovena


W sobotę, 29 lutego, w sali widowiskowej EuRegioKom Pieńsk odbył się koncert z okazji 250. rocznicy urodzin Ludwika van Beethovena, podczas którego wystąpili dla nas: Jerzy Owczarz grający na pianinie, oraz Kwartet Smyczkowy im. Scharwenki w składzie: Petr Matejak – I skrzypce, Annette Rössel – II skrzypce, Reka Szabo – altówka, Leon Szostakowski – wiolonczela.

Koncert powstał w ramach cyklu Dolnośląskie Salony Muzyczne, którego celem jest m.in. promowanie muzyki klasycznej wśród społeczności małych i średnich miejscowości, zwłaszcza na terenie przygranicznym Polski, Czech i Niemiec.

Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć sonatę fortepianową cis – moll op. 27, nr 2 (sonata księżycowa) Ludwika van Beethovena, kwartet smyczkowy G – dur, op. 76, nr 1 Józefa Haydna oraz koncert fortepianowy Es – dur, K. 449 Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Dziękujemy artystom za wspaniały koncert i dostarczenie słuchaczom niezapomnianych wrażeń!


Dzień Kobiet 2020 w EuRegioKom Pieńsk

"Urodziny Beethovena" - koncert 29.02.2020

Ferie zimowe 2020 za nami

 

Ferie Zimowe 2020 w EuRegioKom Pieńsk

Ferie zimowe w EuRegioKom już za nami! W tym roku przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.

 

W poniedziałki odbywały się spotkania z policjantem wraz z prelekcją na temat bezpiecznych ferii, zajęcia plastyczne ”To my” oraz zabawy integracyjne i zapoznawcze dla uczestników.
W kosmiczne wtorki odbywały się zajęcia tematyczne dotyczące kosmosu i jego mieszkańców.
W tym dniu odbyły się także zawody sportowe między kosmicznymi drużynami.

W środy szykowaliśmy kartki dla ukochanych osób oraz maski karnawałowe, które wykorzystane zostały podczas balu przebierańców. W środy także rozpoczynaliśmy lubiane przez dzieci turnieje gier planszowych, które dokańczaliśmy w czwartek wyłaniając zwycięzców turniejów.
W czwartki odbywały się także zajęcia plastyczne „Portret inaczej” oraz zajęcia biblioteczne.
W piątki jeździliśmy do multikina w Zgorzelcu. Oglądaliśmy Doktora Dolittle oraz Gang Zwierzaków.

 

Ponadto w pierwszym tygodniu ferii odbył się w poniedziałek, 10 lutego, teatrzyk kukiełkowy „Wędrówka do Panamy” w wykonaniu Teatru Złota Kaczka. Dzieci mogły zobaczyć podróż dwóch przyjaciół niedźwiedzia i tygrysa do krainy ich marzeń, która, jak się okazało, była ich własnym domem.

 

W środę, 12 lutego, odbył się pokaz iluzji w wykonaniu doświadczonego iluzjonisty pana Piotra Szumnego, który zgromadził liczną publiczność w EuRegioKom. Godzinny pokaz wprowadził widzów niejednokrotnie w zdumienie i niedowierzanie, ale także wywoływał wiele uśmiechu na twarzach zgromadzonej publiczności. Widzowie mogli doświadczyć iluzji osobiście asystując prowadzącemu w niektórych sztuczkach.

 

W sobotę, 15 lutego, odbył się edukacyjny i pełen ekologii spektakl interaktywny dla dzieci „Druid Maciej i mądrość zielonego lasu” w wykonaniu Kopalni Marzeń.

Udało się nam także dwa razy pojechać na lodowisko, aby szlifować jazdę na łyżwach.

 

Dziękujemy darczyńcom oraz Bankowi Spółdzielczemu w Pieńsku za wsparcie finansowe naszych działań.

Dziękujemy uczestnikom za udział w tegorocznych zajęciach podczas ferii i zapraszamy za rok!

  GALERIA ZDJĘĆ

galeria zdjęć

GALERIA ZDJĘĆ

Biblioteka

Biblioteka EuRegioKom

Wystawy

Wystawy zorganizowane przez EuRegioKom

Pieńsk dla NiepodległejPieńsk dla Niepodległej 1918-2018
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
FACEBOOK